Türkiye Hastanesi Radyoloji Ünitesi bölümümüzde bulunan Uzman Doktorları ve Radyoloji Teknikerleri ile ileri teknolojik cihazlarla donatılmış olarak, diğer branşlardaki hekimlerimizin tetkik talepleri doğrultusunda 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.

Modern Tıp’ta, birçok hastalığın erken tanısı için radyolojik tetkikler önem taşımaktadır. Türkiye Hastanesi Radyoloji Kliniği bu önemin bilinci ile ileri teknolojik donanıma sahip cihazları bulundurmaktadır.

-          Magnetik Rezonans Görüntüleme
           (1.5 Tesla Siemens Magnetom Avanto MR cihazı 18 kanal yüksek gradientli)

-          Bilgisayarlı Tomografi

-          Direkt Radyografi Sistemleri + CR Teknolojisi

-          Ultrasonografi

-           Dijital Mamografi 

          Renkli Doppler Ultrasonografi (RDUS) 

-          Kemik Dansitometre (BT Kantitatif QCT)

-          Panoramik Röntgen

-          Floroskopi + CR ile dijitalize

-          Girişimsel Radyoloji
 

MRG (MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME)

Hastanemiz 27 yıldır sizlere verdigi hizmetlerini, 1.5 tesla Magnetom Avanto MRG cihazı ile kaliteyi üst düzeye çıkararak sunmaya devam ediyor.
18 kanallı RF sistemi ve yüksek gradientli performansı ile 1.5 Tesla MRG cihazları arasında ciddi imaj kalitesine sahiptir.

18 kanallı RF sistemi ve yüksek gradientli performansı ile 1.5 Tesla MRI cihazı yüksek çözünürlüklü ve hızlı görüntüleme özelliğiyle, doktorlarımıza hızlı, kapsamlı ve eksiksiz tetkiklerde bulunma imkânı sunmaktadır. Günümüzün seçkin magnet homojenitesi ve performansına sahip olan Emar sistemi ile son derece net ve keskin görüntüler elde edilmektedir.

-          Beyin, göz, iç kulak, hipofiz, çene eklemi,
           beyin vasküler yapıları (atardamar ve toplardamar gibi), kafa bölgesine yönelik incelemeler

-          Boyun, gırtlak, yutak tükrük bezleri, dil ve çevre yapılar

-          Akciğerler ve kalple ilişkili bütün damarlar

-          Karın içi organlar (üst karın-alt karın)

-          Boyun, sırt bölgesi, omurga patolojileri (servikal, torakal, lomber, sakrum, koksiks)

-          Omuz, kol, dirsek, el bileği, el, uyluk, kalça, diz, bacak, ayak, ayak bileği uzuvlarının kemik ve yumuşak dokuları ile eklemlerinin değerlendirilmesi

-          Tüm vücuttaki damarların değerlendirilmesi (anjiografi)

-          MR Spektroskopi

-          Kranial ve Abdominal Difüzyon görüntüleme

-          Perfüzyon görüntüleme

-          MRCP (Kolanjiografi)

-          MR Pyelografi

-          MR Myelografi

-          MR Ürografi

-          Kinematik incelemeler

-          Tüm vücut metastaz tarama

-          Dinamik incelemeler (karaciğer, meme)

-          Bölgesel anjio incelemeleri

-          Meme MR

-          MR 3D görüntüleme

-          Multiparametrik Prostat MR

-          MR Dinamik Boss Akım Tetkiki

MR incelemesi 10 ile 20 dakika arasında sürmektedir. Yüksek gücüne rağmen (1,5 Tesla) kullandığımız MR cihazı tünel içyapısının daha geniş olması nedeni ile kapalı alan korkulu (klostrofobik) hastalarda büyük kolaylık sağlamaktadır.

(Yapılan incelemelerin sonuçlandırılma süresi 1-2 saat içinde gerçekleştirilip hastaya teslim edilmektedir.)

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
32 kesitli Bilgisayarlı Tomografi (BT) sistemimiz BT anjiyografi islemlerini en üst düzey görüntü kalitesinde minimum dozla gerçeklestirebilmektedir. Uygulanabilecek BT anjiyografi islemleri; karotis anjiyo, periferik anjiyo, alt
ekstremite ve beyin-boyun anjiyodur.

- Sistemle birlikte nöro çalısmalarında kemik ayırma isleminin de ötesinde bir kontrastlı bir kontrastsız çekim yapılıp birbirinden çıkarılması sonucu Nöro DSA (Digital Subtracted Angiography) islemi yapılabilmektedir. Bu sayede
kemiklerden bagımsız vaziyette nöro-vasküler yapılar görüntülenebilmektedir. Nörovasküler hastalıkların tanısının koyulması ve girisimsel islemlerin planlanması açısından Nöro DSA uygulaması fark yaratmaktadır.

- Sistemin sundugu bir diger klinik getiri ise Dental uygulamasıdır. Implant planlanması için üst ve alt çene üzerinden panoramik görüntüleri biçimlendirir. Bu sayede ameliyat öncesi ölçüm ve planlamaya olanak saglar.

- Sistem, tam otomatik akciğer nodül dedeksiyonuna elverişlidir. Pulmoner nodüllerin saptanmasında, bünyesinde barındırdıgı Lung CAD (Computer Aided Detection) ile üst düzey bir etki yaratmaktadır.

- Özellikle ortopedi çekimlerinde fark yaratan metal artefaktları (kalça, diz implantları, pacemakerlar..) kaldırmaya yönelik yazılım iMAR, her anatomik bölgeye ve metale yönelik farklı bir yöntem izlemektedir. Bu sayede
konulan tanının doğruluğu artmaktadır.

- Paranazal sinüs çekimleri, akciger grafileri, ekstremite çekimleri ve endoskopik islemler sisteme entegre Kalay Filtre teknolojisi sayesinde çok düşük dozlarda gerçekleştirilebilmektedir.

DİREKT RADYOLOJİK İNCELEMELER
Bölümümüzde tüm direkt röntgen incelemeleri yapılmakta olup CR sistemi ile dijitalize edilmekkedir. Tüm tetkikler radyoloji teknikerleri tarafından uzman doktorların kontrolünde yapılmakta ve anında raporlanmaktadır. Ayrıca yatan hastalar için bu tetkikler mobil yapılabilmektedir.

Hastanemizde 7/24 röntgen filmi çekimi gerçekleştirilmektedir.
 

ULTRASONOGRAFİ

Gelismis ultrasonografi cihazları ile yeniledigimiz bu bölümde ultrasonografi odalarında hastalarımıza en iyi sekilde hizmet verilmekte olup batın, gebelik, tiroid, boyun, meme, testis, bebeklerde kranial, kalça, yumusak doku ile omuz ve buna benzer bölgelerin incelemesi yapılmaktadır. Ayrıca ultrason esliginde
bazı organ ve kitlelerden biyopsi yapılarak tanı konulmaktadır.

Ultrasonografi Çektirmeden Önce Dikkat Edilecekler 

Karın içerisinde bir organ (karaciger, pankreas, böbrek vb.) incelenecek ise hastanın aç olması, olusabilecek gazı engelleyerek incelemenin daha kaliteli gerçeklesmesini saglar.
• Yetiskinlerde 5 saat açlık gereklidir. Bu süre içerisinde sigara dahil hiçbir sey yenilip içilmez.
• Karın bölgesi incelemeleri dısında diger tetkikler için önceden bir hazırlık gerekmemektedir. Inceleme sırasında gözlük, saat, metal esya gibi cisimlerin çıkartılması gerekmez. Ancak incelenecek
bölgenin, probla temas alanının saglanabilmesi için açıkta olması gerekir.

RENKLİ  DOPPLER ULTRASONOGRAFİ (RDUS)

Renkli Doppler Ultrasonografi incelemesi, tıpkı Ultrasonografi incelemesinde oldugu gibi radyasyon içermeyen bir tanı yöntemidir.

Renkli Doppler USG ile Arter (atardamar) ve Ven (toplardamar) ile ilgili patolojiler incelenmektedir. Gebelik doppleri ile fetal gelisme gerilikleri, 2. düzey obstetrik USG ile de anomali taraması ve 3D görüntüleme yapılmaktadır.

DİJİTAL MAMMOGRAFİ 

Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinin basında meme kanseri gelmektedir. Dijital Mamografi incelemeleri artık meme hastalıklarının teshisinde ve meme kanseri taramasının yapılmasında temel tanı yöntemleri arasında yer almaktadır.

40 yasından sonra her kadına mamografi (meme tetkiki) yapılması tavsiye edilmekte olup iki yılda bir tekrarlanması, menopoz sonrasında ise her yıl yapılması önerilmektedir.

Kalıtsal yatkınlık, rahim veya yumurta kanseri hikayesi, asırı yaglı beslenme, uzun süreli yüksek miktarda östrojen tedavisi gibi çesitli risk faktörlerine sahip kadınlar basta olmak üzere her kadın hayatının herhangi bir döneminde meme kanseri tehlikesiyle yüzlesmek zorunda kalabilir.

Tarama testinin amacı herhangi bir semptom yada belirti olmadan önce hastalıgı teshis etmeye çalısmaktır. Kendini iyi hissediyorsan, eline sert bir kitle gelmiyorsa, aile hikayesinde herhangi bir meme kanseri teshisi konmus kimse yoksa meme kanserine yakalanma riski yoktur kanısı son derece yanlıstır çünkü yapılan arastırmalar gösteriyor ki; meme kanserine yakalanan vakaların 3/4’ünde hastanın hiçbir risk faktörü tasımadıgı görülmektedir. Bu nedenle erken tanı her hastalıkta oldugu gibi meme kanserinde de oldukça
önemlidir.
 

KEMİK DANSİTOMETRE
Kemik dansitometre hastanemizde klasik kemik dansitometre çekimine göre daha hassas tamamen kemik strüktürüne (yapısına) yönelik teknolojik BT Kantitatif QCT yöntemiyle kemik dansitometre çekilmekte olup klasik dansitometre cihazına göre daha duyarlıdır ve hasta tarafından daha az radyasyon alınmaktadır.

Kemik dansitometre, kemiklerin yogunlugunu ölçen bir alettir. Kemik yogunlugundaki kayıp kemik erimesi (osteoporoz) olarak adlandırılmaktadır. BT Kantitatif QCT taraması da tamamen eski teknikteki taramanın dısında özellikle kemige spesifik bir tarama olup osteoporoz tespitine hastanemizde uygulanan ileri teknik bir kemik tarama yöntemi olarak hizmet vermektedir.

Hiçbir ön hazırlık gerektirmeden, 10 dakika süren ve günün her saatinde uygulanabilen, sonucu hemen alınabilen bir ölçüm teknigidir.

PANORAMİK RÖNTGEN

Diş bölümümüzden istenen diş hastalıklarının ve çene kemiği ile ilgili patolojilerin değerlendirilmesi için hizmet vermektedir.

Panaromik röntgen, çenelerin, tüm dişlerin, çene ve dişlerdeki birçok rahatsızlığın tek bir filmde görülmesini sağlayan röntgen filmleridir.

Standart ve pediatrik geniş çene ve ortogonol panoramik filmler elde edilebilmektedir.
 

FLOROSKOPİ + CR İLE DİJİTALİZE
Hastanemizde floroskopik olarak tüm kontrastlı tetkikler yapılmaktadır (Gastrointestinal sistem (mide-barsak ilaçlı tetkikleri) ve diğerleri).
 

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ
Belirli patolojilerden tanı ve tedavi amacıyla girisimsel radyoloji uygulanmaktadır. Radyolojinin alt branslarındaki hızlı gelisme ve sürekli yenilenen bilgiye ulasmanın zorlugu göz önüne alındıgında, bu ileri yapılanmanın hizmet kalitesini artırmadaki rolü daha da önem kazanmaktadır.

Hastanemizde Yapılan Girişimsel Radyoloji İşlemleri 

• Tiroid ince igne aspirasyon biyopsisi
• Memede ince igne aspirasyon biyopsisi
• Tru-cut meme biyopsisi
• Tru-cut karaciger biyopsisi
• Tru-cut böbrek biyopsisi
• Tru-cut kitle lezyon biyopsisi
• Tru-cut akciger biyopsisi (BT esliginde)
• Tru-cut kemik biyopsisi (BT esliginde)
• Transrektal USG esliginde 12 kadran Tru-cut prostat biyopsisi
• USG esligince katater takılması
• USG esliginde apse bosaltılması
• USG esliginde örnekleme serbest sıvı alınmasıGERİ DÖN