• Yönetim olarak hedefimiz, kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek üzere gerekli faaliyetleri planlamak ve hayata geçirmektir.
 • Hizmet sürecinde temel prensibimiz, hasta odaklı yapılanmayı esas alarak, hasta memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktır.
 • Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek hizmet sürecine dahil etmek, böylece sağlık hizmetinin kalitesini sürekli arttırmaktır.
 • Hastalarımızın, tedarikçilerimizin ve çalışanlarımızın beklenti ve taleplerini en üst düzeyde karşılamaya çalışarak, onlara güven duydukları bir ortam sağlamaktır.
 • Çalışanlarımızı eğitimlerle sürekli destekleyerek, gelişimlerine katkıda bulunmak ve iyileştirme süreçlerinde etkin olarak yer almalarını sağlamaktır.

  Hastanemizce Yürütülen Kalite Yönetim Birimi Sağlıkta Kalite Standartları Çalışmalarımız;

 • Eğitim faaliyetlerimiz
 • Her dönem yapılması gereken tatbikatlar (Mavi Kod, Pembe Kod, Beyaz Kod, Bina Tahliye, Yangın Tatbikatı vs.)
 • 3 aylık periyodlarla Bina Turu yapılması ve sonuçlarının takip edilmesi
 • İş Güvenliği kapsamındaki çalışmalar ve eğitimler
 • Teknik Servis tarafından gerekli Bakım ve Kontrollerin düzenli aralıklarla yapılması
 • Güvenlik Raporlama Sistemi
 • Sağlıklı Çalışma Yaşamı hedeflerinin yürütülmesi (Sağlık Taramaları, Çalışan Memnuniyet Anketleri, Hasta ve Hasta Yakını Memnuniyet Anketleri vs.)
 • Enfeksiyon Kontrol Çalışmaları
 • Yılda en az 1 kez olmak üzere Öz Değerlendirme yapılması
 • Hastane Acil Durum Eylem Planı (HAP)
 • Güvenli İlaç Uygulamalarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi
 • Belirli periyodlar ile Komitelerin toplanmasının sağlanması
 • Göstergelerin izlenmesi, raporlanması ve bildiriminin yapılması
 • Dokümanların her yıl gözden geçirilerek gerekli revizyonların yapılması
 • Yürütülen çalışmalar kapsamında gerekli Düzeltici Önleyici Faaliyetlerin planlaması