Türkiye Hastanesinde hasta bakımı; hasta memnuniyeti ve güvenliğinin ön planda tutulması hedeflenerek, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından rehberlik, koordinasyon, kontrol ve geliştirme sistemi ile sağlanmaktadır.

Bakımın Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerimiz:

  • Hasta Bakım Prosedürlerinin Oluşturulması Ve İşleyişinin Sağlanması
  • Hasta Bakım Standartlarının Oluşturulması, Hasta Ve Ailesinin Eğitimi
  • Bakımın Sürekliliğini Sağlamaya Yönelik Eğitimler Verilmesi
  • Kontrol Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Hemşirelik Kayıtları ve Sürekliliğinin Sağlanması
  • Hasta Güvenlik Önlemleri